Vad är whiskey

Vad är Bourbon?

Det finns inte mindre än 36 olika officiella amerikanska whiskeytyper. Den här artikeln fokuserar på den typ som överskuggar dem alla: Bourbon. I artikeln ”Olika amerikanska whiskey-typer” går vi igenom de övriga.

Det är oklart hur namnet Bourbon kom till, men det är dock känt att namnet i sig kommer från den franska adelsfamiljen känd som “Maison de Bourbon”. Det franska inflytandet på den nordamerikanska kontinenten var enormt under de första århundradena efter “upptäckten” 1492 – och det finns därför ett stort, brett spektrum av områden, städer och platser som har franska namn.

Detta gäller också de två områden som (och härom tvistar de lärde) som anses ha givit Bourbon sitt namn: Bourbon County i det som då var Virginia – och Rue de Bourbon (nu Bourbon Street) i staden New Orleans. Ingen vet vem som var den ursprungliga inspirationen – och vi kommer nog aldrig få svaret. Det är dock säkert att god whiskey transporterades från Bourbon County ner från Ohio och Mississippi River – för att säljas på Bourbon Street.

Bourbon utgör nästan 75% av all amerikansk whiskyproduktion – om du räknar in Jack Daniel’s. Anledningen till att vi nämner Jack Daniel´s i detta sammanhang är att det finns en åsikter om huruvida den är en bourbon eller inte. Du kan läsa mer om detta i nästa artikel.

95% av all bourbon tillverkas i Kentucky – men det är lagligt att tillverka bourbon i alla 50 stater i USA. Många tror att Bourbon bara kan göras i Kentucky – men det är inte korrekt. 1964 antog kongressen en lag som säkerställer att bourbon endast får tillverkas i USA. Det är detsamma som från t.ex. Frankrike, där Champagne endast får produceras i Champagne-regionen. Före 1964 producerades Bourbon i både Kanada och Mexiko – men det är inte längre tillåtet. Bourbon är nu officiellt en “distinkt produkt i USA” efter antagandet 1964.

För att kunna kalla din produkt Bourbon måste du uppfylla följande 5 strikta krav:

  1. Spannmålsblandningen måste bestå av minst 51% majs. Du kan läsa mer om vad en spannmålsblandning är i artikeln om whiskyproduktion. Det kan finnas så mycket som 100% majs – men det är extremt sällsynt att se produkter som består av mer än 80%.
  2. När destillationsprocessen är klar (du kan läsa mer om den i artikeln om produktion) får alkoholprocenten inte överstiga 80%. Denna regel har gjorts för att säkerställa kvalitet. Ju högre alkoholprocent, desto mindre smak. Till exempel, har vodka (som i princip kan destilleras till mer än 95%) praktiskt taget ingen smak.
  3. När whiskeyn hälls på fat för lagring får den maximala alkoholhalten vara 62,5%. Denna regel är också gjord för att säkerställa kvaliteten. Om producenterna hade fått fylla t.ex. 80 %-ig whisky i tunnorna, då skulle färre fat användas för produktion (vilket skulle spara pengar) – men då skulle det också vara möjligt att späda ut med mycket mer vatten för att komma ner till t.ex. 40 % (som många produkter är). Det skulle ge mindre smak från fatlagringen till den enskilda flaskan – och därmed en sämre produkt. Du kan läsa mer om vad fatlagring i lagringsartikeln.
  4. Whiskeyn måste förvaras i nya ek-tillverkade träbehållare som bränns på insidan. Du kan läsa mer om varför behållarna ska brännas i artikeln om lagring – och det är verkligen fascinerande. Lagstiftningen föreskriver “behållare”, men alla använder fat. Det finns inga regler för hur länge en Bourbon ska lagras – så det kan i princip vara en sekund. De allra flesta lagrar dock sin bourbon under flera år.
  5. Och, som tidigare nämnts, tillverkas i USA.

Så om du gör en whiskey som följer dessa fem regler – får du kalla det Bourbon. Du kanske också har hört talas om något som heter Straigth Bourbon eller t.ex. Kentucky Straight Bourbon. Vad det är – och om Jack Daniel’s är en Bourbon eller inte – kommer att besvaras i nästa artikel.

Nästa artikel: Hur man gör whiskey

(Den här artikeln är skriven av Henrik Brandt)